Aktualności‎ > ‎

Hołd Zofii Urbanowskiej i inauguracja roku jubileuszu Oddziału PTTK w Koninie

opublikowane: 2 sty 2013, 07:11 przez Powązki Konina   [ zaktualizowane 3 sty 2013, 00:41 ]
    1 stycznia 2009 Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie jako koordynator Roku Zofii Urbanowskiej zaproponowała spotkanie w dokładną 70. rocznicę śmierci pisarki obok jej grobowca. Odtąd corocznie miłośnicy twórczości konińskiej literatki z Konina (gdzie mieszkała) i z Kowalewka (gdzie się urodziła) oddają jej hołd i wymieniają się najnowszymi wieściami. W 2012 roku Wydawnictwo Wielkopolskiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu wydało "Wielkopolski alfabet pisarek", w którym zamieszczono hasło o pani Zofii. W 2010 r. wydano "Gucia zaczarowanego" z ilustracjami Bohdana Butenko. Niedawno ukazała się wersja czytana "Gucia zaczarowanego", reklamowana na http://www.youtube.com. Wydawcy zauważyli, że w 2009 roku minęło 70 lat od śmierci pisarki.

1 stycznia 2013 przybył na cmentarz wiceprezydent Konina Sławomir Lorek, prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki, prezes Towarzystwa Przyjaciół Konina Piotr Rybczyński, wójt gminy Rzgów pan Andrzej Grzeszczak, delegacja strażaków z Kowalewka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie Henryk Janasek, radna pani Teresa Kołodziejczak i spore grono czytelników (28). Komitet Renowacji Konińskich Nekropolii przy TPK reprezentował Piotr Pęcherski. W imieniu Komitetu Obchodów 100 lat Krajoznawstwa Konińskiego znicz zapalili Mira Ewa Olszak i Michał Gruszczyński. Zebrani oddali hołd pani Zofii, a następnie wspólnie odwiedzili groby współzałożycieli konińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, zawiązanego jeszcze pod zaborem rosyjskim w 1913 roku. Ze środków kwest i darczyńców zostały wyremontowane groby m.in. Stefanii Esse i Romana Ostrzyckiego. Wójt gminy Rzgów zaprosił na szlak Zofii Urbanowskiej do Kowalewka.

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (w skrócie PTKraj) w Warszawie zostało założone w 1906 roku, gdy zelżał ucisk carski. Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Koninie, leżącym na terenie guberni kaliskiej, zawiązano 23 lipca 1913 roku. Prezesem został znany lekarz i społecznik Roman Ostrzycki, a siedzibą był jego dom. Zbiory konińskiego oddziału przepadły w pożodze I wojny światowej. Według sprawozdania nadesłanego do Zarządu Głównego PTKraj w Warszawie oddział liczył 53 członków, a w skład zarządu wchodzili także wiceprezesi Paweł Romocki i Władysław Żywanowski, sekretarz Stefanja Esse, skarbnik Wiktor Grochowski, kustosz Roman Beranek, członkowie dr Antoni Ślepowroński, ks. Stanisław Dutkiewicz, ks. Tomasz Jaworski i Jan Woliński. Aktywni byli działacze Towarzystwa: Ernest Paweł Michel, W. Walczykiewicz, Witold Sztark, T. Kubiszewski, Janina z Ganowiczów Gerasowa i Tomasz Kabata. Działała komisja odczytowa, wycieczkowa i fotograficzna. Oddział prowadził bibliotekę i gromadził zbiory krajoznawcze. Urządzono 13 wycieczek: do Żychlina, do Konina, Rzgowa, Pyzdr, Lądu i Kawnic, do Gosławic, Ślesina, Ignacewa, Lichenia, Wyszyny, Starego Miasta, Bieniszewa, Kazimierza (Biskupiego), Słupcy, Koła, cukrowni „Gosławice”. Z tych 6 wycieczek prowadził P. Michel, pozostałe ks. Dutkiewicz, ks. Jaworski, W. Sztark, St. Esse (2), W. Walczykiewicz, T. Kubiszewski, J. Woliński. Ogółem wzięło udział w wycieczkach osób 139. Wśród członków była Zofia Urbanowska, która powróciła do Konina około 1910 roku po wielu latach pracy w Warszawie.

W 1953 roku powstał w Koninie Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego jako spadkobierca idei PTKraj sprzed 40 lat. "Głównym wydarzeniem roku jubileuszowego będzie uroczysta sesja popularno-naukowa jesienią 2013 roku, na którą serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta i regionu" - powiedział prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki, dziękując przybyłym za udział w podniosłej uroczystości.Tekst: Wanda Gruszczyńska, archiwum PTTK Konin
Fot. Wanda Gruszczyńska, Piotr Pęcherski

Comments