Aktualności‎ > ‎

Już niebawem w Koninie

opublikowane: 18 paź 2012, 06:53 przez Powązki Konina   [ zaktualizowane 31 paź 2012, 00:44 ]
Już po raz trzeci Komitet Wsparcia Renowacji Konińskich Nekropolii utworzony w ramach Towarzystwa Przyjaciół Konina organizuje publiczną zbiórkę pieniędzy mając za cel renowację nagrobków zabytkowych, o wartościach artystycznych bądź upamiętniających osoby szczególne dla naszego miasta i regionu.

Tegoroczna zbiórka, podobnie jak wcześniejsze, odbędzie się 1 listopada w godzinach 8:00 – 16:00, datki zaś zbierane będą w formie dobrowolnych wpłat do puszek kwestarskich. Dodatkowo w terminie 22.10.2012 – 31.03.2013 będzie istniała możliwość przekazania dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Koninie:


91 8530 0000 0000 1124 2000 0020

Chcielibyśmy zaznaczyć, że w wyniku zbiórki przeprowadzonej w roku 2012 zamierzamy wyremontować groby rodziny Reymondów, Wincentego hr Wodzińskiego oraz Józefa Zielińskiego, którego nagrobek jest obecnie jednym z najstarszych zachowanych do dzisiaj nagrobków na cmentarzu przy ul. Kolskiej.


Zapraszając Was do udziału w akcji i wrzucenia choć drobnych kwot do puszek przy ul. Kolskiej pragniemy przybliżyć kilka informacji o tych, których w tym roku TPK obejmuje swoją troskliwą opieką:

- rodzina Reymondów, m.in.:

a) Edward Reymond

Pierwszy lokalny przedsiębiorca i fabrykant na szeroką skalę. Edward Reymond założył na obszarze Grobli Czarkowskiej (dziś teren konińskiej starówki) w połowie XIX wieku Fabrykę Maszyn i Narzędzi Rolniczych, która z powodzeniem prosperowała na konińskim gruncie jeszcze przez szereg lat. Rodzina Reymondów, choć o szwajcarskich korzeniach, ukochała sobie nasze miasto i położyła ogromne zasługi dla rozwoju Konina. W swoim czasie, między innymi to rodzina Reymondów była motorem rozwojowym w naszym mieście, dawała pracę i utrzymanie wielu jego mieszkańcom.

b) Ludwik Reymond:
 
Ludwik Reymond, ur. 1869 r. w Koninie, syn Edwarda i Emmy, młodszy brat Karola. Wywodził się z rodziny o szwajcarskich korzeniach, jego przodkowie przybyli na tereny dzisiejszej Polski z okolic miejscowości Sainte Croix w kantonie Vaud w Szwajcarii. Po śmierci ojca, przejął zarząd nad Fabryką Maszyn i Narzędzi Rolniczych, którą z powodzeniem rozwijał. Wraz z żoną brał aktywny udział w życiu Konina, wielokrotnie wspierając instytucje społeczne, kulturalne i oświatowe. Zasłużony obywatel miasta. W czasie II wojny światowej udzielał wsparcia i pomagał mieszkańcom Konina i okolic, którą to działalność, najprawdopodobniej przypłacił życiem.
 
Więcej o zmarłych można znaleźć choćby z artykułu drugiego pełnomocnika tegorocznego Komitetu - Damiana Kruczkowskiego (Koniniana "Saga o Reymondach": http://koniniana.netstrefa.com.pl/08_2012.pdf)

- Wincenty Karol Marcin hrabia Wodziński:

Urodził się 11 listopada 1851r. jako syn Edmunda Feliksa Ignacego Wodzińskiego herbu Jastrzębiec (urodzonego 20 listopada 1814r. w Warszawie, zmarłego 29 listopada 1870r. w Szarleju syna Wincentego i Teresy Wodzińskich z Wodzina) oraz Filipiny Ludwiki Katarzyny Woyda (urodzonej 22 sierpnia 1811r. w Warszawie, zmarłej 2 maja 1897r. w Kochowie). Sam Wincenty urodził się w Śmiłowicach. Żoną hrabiego była hrabina Klaudia Jelska Pielsz. Za życia W. Wodziński występował społecznie jako obrońca sądowy w sprawach Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich, którego był współzałożycielem (powstanie stowarzyszenia 1906r.). W kwestiach prawnych udzielał również bezinteresownie porad.
Był również dwukrotnie burmistrzem miasta oraz przewodniczącym rady miejskiej. Zmarł bezdzietnie 22 lipca 1937r.

Są także i ciekawostki związane pośrednio z osobą zmarłego - mianowicie jego ciocia (patrz siostra taty) znała Chopina i z tego co wiadomo była to dość bliska znajomość, w swoich wierszach wzdychał zaś do niej Słowacki. :-)

- Józef Franciszek Zieliński:

Urodzony 14 września 1834r. o 7 rano syn Stefana Zielińskiego (lat 42) i Antoniny z Janowskich (lat 28)
. W dniu 23 listopada 1864r. o godzinie czwartej popołudniu  wziął ślub z „Elżbietą Łagodzińską panną urodzoną i zamieszkałą w Koninie córką Feliksa i Karoliny już nieżyjącej małżonków Łagodzińskich lat dwadzieścia mająca przy ojcu się utrzymująca…”. Zmarł 9 grudnia 1866r. o godz. 23 w wieku lat 33. Ostatniego zapisu dokumentującego żywot Józefa Zielińskiego Rachmistrza Powiatu Konińskiego dokonał ksiądz Piotr Bogucki "Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego". Obecnie jest to jeden z najstarszych pomników nagrobnych ze znajdujących się na terenie cmentarza Parafii św. Bartłomieja.

Zapewniamy, że jak w latach poprzednich będą razem z nami konińskie gwiazdy, a dla mieszkańców mamy upominki obiecane od Urzędu Miasta Konina (tu zwracamy uwagę na istotny wkład wiceprezydenta Dariusza Wilczewskiego), chcielibyśmy jednak by akcja nie była odbierana przez pryzmat obecnych na kweście wielkich naszej małej ojczyzny, czy podarunki - niech to będzie nasze wspólne dzieło, czyn osób zaangażowanych w działalność społeczną i nasz wspólny wkład w utrwalenie historii miasta.

Piotr Pęcherski

pełnomocnik
Komitetu Wsparcia
Renowacji Konińskich Nekropolii

Comments