Aktualności‎ > ‎

Komunikat

opublikowane: 18 kwi 2013, 08:30 przez Powązki Konina
Informujemy, że w dniu 16 kwietnia 2013 Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Konina, po podsumowaniu środków finansowych zgromadzonych w czasie zbiórki publicznej prowadzonej w okresie 22.10.2012 - 31.03.2013 na
podstawie decyzji Prezydenta Miasta Konina nr 14 z dn. 19.10.2012, postanowił co następuje:

- przeprowadzić renowacje wytypowanych grobów w zakresie zabezpieczenia przed dalszym zniszczeniem,
- prace prowadzić metodą gospodarczą,
- poszczególne prace wymagające wiedzy fachowej lub zaplecza maszynowego powierzać wyspecjalizowanym podmiotom.

Informujemy, że ze względu na kwotę znajdująca się w dyspozycji TPK zakres prac renowacyjnych może ulec zmianie.

z upoważnienia Prezesa TPK
Piotr Pęcherski