Aktualności‎ > ‎

Kwesta 2012: pierwsze podsumowanie

opublikowane: 3 lis 2012, 11:26 przez Powązki Konina
Minęły pierwsze dwa dni listopada, dni zadumy i refleksji, ale i radosnej nadziei na oczekiwanie lepszego po zakończeniu naszej ziemskiej drogi. W tym czasie członkowie Towarzystwa Przyjaciół Konina tworzący wraz z ks. Waldemarem Wunszem Komitet Wsparcia Renowacji Konińskich Nekropolii TPK spotkali się z Państwem wspierani przez parlamentarzystów, samorządowców, działaczy społecznych, ludzi sztuki, mediów i osoby zaprzyjaźnione.

By nie być gołosłownymi przytoczymy nazwiska naszych tegorocznych gości:

- Ireneusz Niewiarowski (Senator RP)
- Tomasz Piotr Nowak (Poseł RP),
- Józef Nowicki (Prezydent m. Konina),
- Dariusz Wilczewski (w-ce Prezydent MIasta Konina),
- Kazimierz Pałasz (dawny Prezydent Miasta Konina),
- Zofia Itman (Radna Miasta Konina),
- Ryszard Białkowski (Radny Miasta Konina),
- Andrzej Łącki (PTTK),
- Michał Gruszczyński (PTTK),
- Waldemar Duczmal (Akcja Konin),
- Arnika Stanisławska (Akcja Konin),
- Mariola Rakiewicz (Akcja Katolicka Diecezji Włocławskiej),
- Szymon Pawlicki (aktor),
- Daniel Zawadzki (aktor),
- Aneta Kwiatkowska (Radio Konin),
- Bartosz Jurgielewicz (TV Wielkopolska)
- Robert Olejnik (Kurier Koniński),
- Renata Lasota (w-ce Dyrektor I LO w Koninie),
- Jakub Piasecki (Musztarda Club),
- Emilia Kruczkowska,
- Magdalena Krysińska-Kałużna.

Komitet dziękuje również tym, którzy mieli być z nami, jednakże w związku ze znacznym pogorszeniem warunków atmosferycznych, koniecznością natychmiastowego zabezpieczenia zebranych kwot i zakończeniem zbiórki o godzinie 14tej. Są wśród nich:

- Paweł Piechocki (przewodniczący Rady Miejskiej SLD),
- Ewa Gaj (konińska malarka),
- Bartłomiej Nożewski (przewodniczący młodzieżówki SLD),
- Magdalena Rabikowska (członek Komisji Młodzieżowej SLD)
- oraz Sebastian Ławniczak (przewodniczący młodzieżówki Ruchu Palikota).

Podkreślenia wymaga, iż wsparli nas (nie tylko) swoją osobą i dobrym słowem odwiedzający prywatnie cmentarz Jan A.P. Kaczmarek oraz Janusz Wawrowski.

Przechodząc do pierwszych wyników tegorocznej zbiórki (wpłat na rachunek bankowy można dokonywać do 31 marca 2013) stwierdzić musimy, że zrealizowanie założonych celów z zebranej kwoty będzie prawdziwym wyzwaniem, z którym zmierzymy się i postaramy sprostać w roku 2013. Wyzwanie jest tym większe, iż z zebranej kwoty konieczne będzie uregulowanie ostatniej części zobowiązania za prace remontowe wykonane przy renowacji grobowca dr Romana Ostrzyckiego.

Komisja utworzona z członków komitetu zebrała się już w dniu zbiórki. W godzinach 16:30 - 18:00 podsumowano zebrane kwoty (obecnie na rachunku w Banku Spółdzielczym w Koninie) i stwierdzono, że w dyspozycji mamy:

- 5293,39zł
- 5 peso meksykańskich
- 8 eurocentów

Dodatkowo na celowym rachunku bankowym do godzin przedpołudniowych 2 listopada 2012 zanotowano wpłatę w kwocie 25zł.

Kończąc chcielibyśmy również podziękować za upominki dla mieszkańców. W tym roku prezenty zapewniły: PTTK Oddział w Koninie oraz Urząd Miasta Konina. Mamy nadzieję, że i tym razem były one dla Państwa miłą niespodzianką wzmacniającą identyfikację z naszym miastem i działaniami Towarzystwa Przyjaciół Konina zmierzającymi do zachowania blasku wyjątkowych konińskich nekropolii.

Piotr Pęcherski i Damian Kruczkowski
i
pełnomocnicy Komitetu Renowacji Konińskich Nekropolii
Towarzystwa Przyjaciół Konina