Aktualności‎ > ‎

Podziękowania

opublikowane: 3 lis 2011, 01:01 przez Powązki Konina
Dziękujemy za udział w kweście członkom Towarzystwa Przyjaciół Konina i przyjaciołom, panu senatorowi Ireneuszowi Niewiarowskiemu (reprezentant parlamentarzystów regionu konińskiego), Prezydentowi miasta Konina Józefowi Nowickiemu, v-ce Prezydentowi miasta Konina Dariuszowi Wilczewskiemu, który wykazał wielkie zaangażowanie w pomyślność przygotowania wydarzenia; radnym miasta Konina Zbigniewowi Winczewskiemu i Mateuszowi Cieślakowi, artystom muz różnych: Szymonowi Pawlickiemu, Januszowi Wawrowskiemu, Zbigniewowi Grzelakowi; redaktorom lokalnych mediów Włodzimierzowi Kowalczykiewiczowi (Koniniana), Izabeli Kolasińskiej (Głos Wielkopolski-Życie Konina), Marcie Romaniszyn (TV Konin, Radio Planeta), jedynemu przedstawicielowi konińskich szkół ponadgimnazjalnych dyr. Krzysztofowi Pachciarzowi z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie, Halinie Wójcik z Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, Władysławowi Wojtulewiczowi z Sekcji Turystyki Rowerowej CIKLO Klubu Turystycznego PTTK Konin oraz tym niewymienionym, którzy byli razem z nami tego dnia.

Szczególne podziękowania kierujemy jednak do Państwa, czyli wszystkich tych którzy już wsparli lub obiecali wsparcie prowadzonej akcji. Biorąc pod uwagę ilość zebranych pieniędzy i zakładając, że każdy z Państwa wrzucił do puszki tylko jedną banknot lub monetę, można przyjąć, że było aż 2400 (!) darczyńców.

w imieniu
Komitetu Wsparcia
Renowacji Konińskich Nekropolii

Piotr Pęcherski
Comments