Aktualności‎ > ‎

TPK: Zapytanie o cenę

opublikowane: 20 mar 2014, 08:11 przez Powązki Konina
W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia zbiórki pieniędzy na rzecz renowacji zabytków konińskich nekropolii Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Konina postanowił zwrócić się do wszystkich osób zainteresowanych współpracą z TPK w roku 2014 z zapytaniem o wycenę prac wybranych do odnowienia nagrobków.

W roku 2014 Towarzystwo Przyjaciół Konina wytypowało:

1) grób Waleriana Gorochowa - zm. w 1909 roku rosyjskiego naczelnika poczty (więcej o zmarłym >>>>)

    przewidywany zakres prac:

    - odbudowa fundamentu,
    - oczyszczenie płyty,
    - uzupełnienie ubytków i spoinowanie szczelin,
    - odtworzenie barierek,
    - odnowienie zdjęcia nagrobnego,
    - zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi.

2) sąsiadujący z grobem Waleriana Gorochowa bezimienny grób prawosławny, pozostałość po kwaterze prawosławnej

    przewidywany zakres prac:

    - oczyszczenie grobu,
    - uzupełnienie ubytków i zespolenie pęknięć,
    - zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi.

3) grób Alfonsa Friemanna, ojca prof. Witolda Friemanna (1889-1977, więcej o kompozytorze >>>>)

    przewidywany zakres prac:

    - wypoziomowanie grobu,
    - oczyszczenie płyty,
    - uzupełnienie ubytków i spoinowanie szczelin,
    - zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi.

4) grób Fryderyki Schmidt

    przewidywany zakres prac:

    - oczyszczenie grobu,
    - uzupełnienie ubytków i spoinowanie szczelin,
    - zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi.

5) grób Józefa Franciszka Zielińskiego - zm. w 1866 roku rachmistrza Powiatu Konińskiego (więcej o zmarłym >>>>)

    przewidywany zakres prac:

    - oczyszczenie pomnika,
    - usunięcie zmurszałych fragmentów,
    - uzupełnienie ubytków,
    - odtworzenie wianka i krzyża,
    - odtworzenie napisów,
    - zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi.

Zarząd TPK czeka na wycenę prac stanowiącą wstępną propozycję przedmiotu umowy oferenci zobowiązani są złożyć w formie e-mail: powazki.konina@gmail.com, lub osobiście w siedzibie TPK w budynku MBP filia Starówka w Koninie przy ul. Z.Urbanowskiej 1 do 28 marca 2014 do godziny 15:00.

Zarząd wraz z członkami Komisji Rewizyjnej rozpatrzy nadesłane oferty na najbliższym posiedzeniu w piątek 28 marca 2014 po godz. 17tej.


z upoważnienia Zarządu TPK
Piotr Pęcherski
pełnomocnik (2) Komitetu Wsparcia
Renowacji Konińskich Nekropolii