Aktualności‎ > ‎

Znamy wyniki zbiórki!

opublikowane: 3 lis 2010, 03:38 przez Powązki Konina   [ zaktualizowane 4 lis 2010, 00:38 ]

Komitet Wsparcia renowacji Konińskich Nekropolii utworzony w ramach Towarzystwa Przyjaciół Konina informuje, iż w wyniku zbiórki publicznej przeprowadzonej zgodnie z zezwoleniem Prezydenta Miasta Konina nr SO 5022/17/10 z 25 października 2010r. oraz przy zgodzie i poparciu zarządców terenów cmentarzy przy ul. Kolskiej w Koninie, udało się zgromadzić na renowację zabytkowych nagrobków zlokalizowanych na wskazanym terenie 9.685,82zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze), 5 rubli (słownie: pięć rubli) i 1,02 euro (słownie: jeden euro i dwa centy).

Zliczenia zebranej kwoty dokonała w dniu 2 listopada 2010r. komisja w składzie: Piotr Rybczyński, Maria Zelek, Anna Wiśniewska, Wanda Gruszczyńska, Henryk Janasek, Tomasz Andrzej Nowak, Bartosz Kiełbasa, Piotr Pęcherski. Z zebranej kwoty komisja pokryła koszty organizacji zbiórki w łącznej kwocie 144,02zł (w tym: 82,00zł opłata skarbowa od decyzji, 50,02zł plansze informacyjne, 12,00zł identyfikatory dla zbierających).

Towarzystwo Przyjaciół Konina pragnie gorąco podziękować wszystkim przybyłym gościom, sympatykom naszego miasta i regionu, a zarazem przyjaciołom TPK, w szczególności (nazwiska w kolejności losowej): Ireneuszowi Niewiarowskiemu, Małgorzacie Waszak, Dariuszowi Wilczewskiemu, Wiesławowi Steinke, Józefowi Nowickiemu, Markowi Waszkowiakowi, Marioli Rakiewicz, Magdalenie Augustynowicz, Szymonowi Pawlickiemu, Danielowi Zawadzkiemu, Marcie Romaniszyn, Halinie Wójcik, Emilii Kruczkowskiej, Elżbiecie Siudaj-Pogodskiej, Zenonowi Chojnackiemu, Mateuszowi Cieślakowi oraz Zbigniewowi Winczewskiemu, za to, że wraz z członkami TPK, w tym: Piotrem Rybczyńskim, Wandą i Michałem Gruszczyńskimi, Piotrem Pęcherskim, Damianem Kruczkowskim, Henrykiem Janaskiem, Józefem Mazurkiewiczem, Tomaszem Andrzejem Nowakiem oraz Bartoszem Kiełbasą wzięli udział w pierwszej akcji renowacji pomników konińskich „Powązek”. Szczególne podziękowania należą się także działającym lokalnie mediom za rozpropagowanie informacyjne przedsięwzięcia oraz dr Marcinowi Szubertowi z Urzędu Miasta w Koninie za wsparcie akcji wyjątkowym wydaniem albumu. Ufamy, że przyszłe akcje Urząd Miasta wyposaży w tak atrakcyjne upominki. Największe zaś podziękowania i ukłony kierujemy w stronę odwiedzających cmentarze, którzy wsparli renowację choćby jednym groszem.

To właśnie z myślą o ofiarodawcach, dziękując za okazane zaufanie, pragniemy zapewnić, że wszystkie zgromadzone środki zostaną przekazane na renowację najbardziej potrzebujących tego pomników, którą postaramy się przeprowadzić z możliwie najwyższą starannością, zmierzając do tego by efekt prac cieszył wszystkich przez długie lata.

Aby tego dokonać konieczna jest jednak rzetelna i profesjonalna ocena wyznaczonych do renowacji obiektów. Dlatego też przystępując do kolejnego etapu prac zwracamy się z prośbą do specjalistów o wskazanie zakresu koniecznych prac, ich wycenę oraz zgłaszanie ofert na adres internetowy
powazki.konina@gmail.com bądź na adres pocztowy

Towarzystwo Przyjaciół Konina
ul. Mickiewicza 2 62-500 Konin


Komitetu Wsparcia Renowacji
Konińskich Nekropolii TPK

Piotr Pęcherski


 
Galeria zdjęć z podliczania zebranej kwoty:
 


Comments