Witam serdecznie na stronie poświęconej Powązkom Konina!

Strona, na którą Państwo trafili powstała z myślą o tych, którzy nas opuścili, tych wielkich i tych mniejszych, którzy mieli wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, poprzez wkład swojego życia.
Przez Konin, miasto obecnie liczące około 80. tysięcy mieszkańców, przewinęło się w ciągu minionych wieków wielu obywateli, którzy po "zamieszkaniu" na ul. Kolskiej przeszli w mniejsze lub większe zapomnienie przez żyjących. W ostatnich latach można zauważyć, iż wiedza i opieka nad zasłużonymi dla miasta ograniczyła się do grobowca, w którym spoczęła Zofia Urbanowska i pomnika ojca Maksymiliana Tarejwo.
Tymczasem w konińskiej nekropolii, składającej się z części katolickiej i ewangelickiej, pochowano szlachtę, żołnierzy, właścicieli majątków ziemskich, fabrykantów, zwykłych mieszczan tworzących wizerunek miasta oraz tych którzy poświęcili swoje życie innym. Wszyscy oni zasługują by o nich wspomnieć zachowując ich historię, by choć w części utrwalić ich na kartach dziejów miasta. Zasługują oni także by objąć opieką ich miejsca spoczynku, które w wielu przypadkach zarośnięte mchem, spękane, ukryte pod warstwą ziemi zmierzają do całkowitego zniknięcia.
Podsumowując na stronie tej znajdą się informacje o tych, których już nie ma. Mam nadzieję, że strona ta przyczyni się do wzbogacenia wiedzy Koninian o historii ich miasta, zachęcając jednocześnie wszystkich do poszerzania zawartości tego wortalu.
 
Kończąc, chciałbym serdecznie podziękować członkom Towarzystwa Przyjaciół Konina panom Włodzimierzowi Kowalczykiewiczowi i Tomaszowi Andrzejowi Nowakowi za wsparcie w dążeniu do ratowania zabytkowych pomników i pokonywaniu trudów gromadzenia informacji.
 
autor strony:  Piotr Pęcherski