Dobrecka (z d. Zielińska) Jadwiga (1913-1996)

Urodzona dn.  14.04.1913 w Koninie
Zmarła dn. 30.11.1996 w Koninie
żyła lat: 83
 
profesja:
 
nauczycielka, bibliotekarka
 
osiągnięcia / pełnione funkcje:
 
Komendant Powiatowa "Strzelca", kierownik Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej, członkini Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Konińskich Szkół Średnich
 
historia życia:
 
Urodziła się 14 kwietnia 1913r. w Koninie w rodzinie Zielińskich. Miała starszego brata Tadeusza, starszą siostrę Leokadię oraz młodszą Barbarę. Jej ojciec - Ignacy - był szewcem, starszym cechu rzemiosł w Koninie. Matka nie pracowała, czasem wykonywała dorywczą pracę jako krawcowa. W Koninie ukończyła szkołę podstawową i średnią, a po maturze uczęszczała do Seminarium Nauczycielskiego w Poznaniu. Po ukończeniu seminarium uczyła w Kucharach Borowych, Kunach, Grabienicach, a potem w Koninie. Przed II wojną światową była działaczką "Strzelca". Została Komendantką Powiatową jej żeńskiej części. Okupację spędziła w Zagórowie i Koninie, gdzie prowadziła tajne nauczanie. Po wojnie uczyła w Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie.

W marcu 1958r. rozpoczęła pracę w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej na stanowisku kierownika. Podczas swojej pracy bardzo promowała bibliotekę w środowisku oświatowym, dzięki czemu nastąpił wzrost liczby czytelników. Znacznie powiększony został księgozbiór. Współpracowała ze szkołami w Koninie, w tym z Liceum Pedagogicznym. Jako kierownik biblioteki organizowała także punkty biblioteczne w Gosławicach, Grodźcu, Kramsku, Rychwale i w Rzgowie. Zainicjowała spotkania z zakresu pedagogiki z pracownikami wyższych uczelni, które kierowane były do nauczycieli i uczniów Liceum Pedagogicznego. Dzięki jej działaniom Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa aktywnie uczestniczyła w życiu kulturalno-oświatowym Konina. Jadwiga Dobrecka funkcję kierownika biblioteki pełniła do 31 sierpnia 1971r. - wtedy odeszła na emeryturę, ale pracowała jeszcze w bibliotece na pół etatu do 1975r.

Jadwiga Dobrecka była też - w latach 70. i 80. XX wieku - członkiem Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Konińskich Szkół Średnich. Była skarbnicą wiedzy o mieście i jego obywatelach. Bezgranicznie zakochana w Koninie i bezgranicznie dumna, że w nim mieszka. Była również kolekcjonerką elementarzy z całego świata. W jej zbiorach znajdowały się m.in. elementarze z Izraela, Australii i państw afrykańskich.

Zmarła 30 listopada 1996r.
 
osoby powiązane: Czesław Dobrecki, Józef Janusz Dobrecki, Krzysztof Czesław Dobrecki

lokalizacja mogiły:
źródła informacji:  I.Wojtalik, Dobrecka (z d. Zielińska) Jadwiga, [w:] Słownik biograficzny nauczycieli Wielkopolski Wschodniej tom 1, pod. red. Piotra Gołdyna, Konin 2012, s. 44-45; Dobrecki K., Listy z mojego miasta, Konin 1998; Gołdyn P., Diamentowa Książnica, Konin 2012; ST. S. i L. H., Zwykłe - niezwykłe, "Koniniana" 2004, nr 3