Dobrecki Czesław (1911-1992)

Urodzony dn.  01.07.1911 w Zagórowie
Zmarł dn. 07.02.1992 w Koninie
żył lat: 80
 
profesja:
 
nauczyciel, major Wojska Polskiego
 
osiągnięcia / pełnione funkcje:
 
za udział w kampaniach II wojny światowej odznaczony:

- odznaczeniami polskimi: Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Monte Cassino, medal "Polska swemu obrońcy";
- odznaczeniami brytyjskimi: medal "Za wojnę", "Gwiazda Afryki", "Gwiazda Italii"

za działalność zawodową i społeczną odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1972), Złotym Krzyżem Zasługi (1959), brązowym, srebrnym i złotym Krzyżem PCK; Zasłużony Nauczyciel PRL (1976)
 
historia życia:
 
Urodził się 1 lipca 1911r. w Zagórowie. Ojciec - Jan - był właścicielem zakładu stolarskiego, starszym Ochotniczej Straży Pożarnej, a także współzałożycielem skautingu w Zagórowie; matka - z domu Fiwek - nie pracowała zawodowo.

Ukończył szkołę podstawową w Zagórowie, Seminarium Nauczycielskie w Słupcy, studiował na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, tytuł magistra zdobył na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Słupcy (1932) ukończył Szkołę Podchorążych we Wrześni. W latach 1933-1939 pracował w Szkołach Powszechnych w Morzysławiu, Kleczewie, Skokumiu, Kucharach Borowych i Międzylesiu.

W 1939r. został zmobilizowany do wojska. Szlak wojenny rozpoczął we Wrześni, następnie odbył całą kampanię Armii Poznań przez Słupcę, Gosławice, Uniejów, Łowicz (Bitwa nad Bzurą), Warszawę. Następnie z grupą oficerów udał się w kierunku Lwowa z zamiarem połączenia się z jednostkami stanowiącymi jego obronę. Po drodze, dowiedziawszy się o wkroczeniu wojsk sowieckich, udał się na południe i przekroczył granicę polsko-węgierską. Został internowany w obozie pracy w miejscowości Balatonlelle, gdzie był odpowiedzialny za organizowanie przerzutu żołnierzy do tworzących się jednostek polskich we Francji. Po wypełnieniu zadania uciekł z obozu wraz z grupą oficerów i przez Jugosławię dotarł do portu Saloniki w Grecji.

Tam zaokrętował się na statek, który zawiózł uciekinierów do Iraku, gdzie wstąpił do tworzącej się Brygady Karpackiej. Wraz z Brygadą, po kapitulacji Francji, przeszedł do Palestyny, a następnie przerzucony został do Tobruku i brał udział w jego obronie. Po rozbiciu wojsk Osi przez przez Anglików, Brygada Karpacka wycofana została do Egiptu, skąd po wymianie uzbrojenia i połączeniu z wojskami ewakuowanymi z ZSRR (utworzono II Korpus pod dowództwem gen. Władysława Andersa) żołnierze Brygady przewiezieni zostali do Włoch. Tam Czesław Dobrecki uczestniczył w bitwie o Monte Cassino. Szlak bojowy zakończył w Bolonii, a po zakończeniu wojny przewieziony został do Wielkiej Brytanii. Do Polski powrócił w 1947r.

Po powrocie rozpoczął pracę jako nauczyciel. W latach 1947-1969 uczył w Liceum Pedagogicznym w Koninie wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Był też instruktorem wychowania fizycznego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Kadr Oświatowych. Po likwidacji Liceum Pedagogicznego w 1969r., pracował w II Liceum Ogólnokształcącym w Koninie, a w latach 1971-1977 uczył w Zespole Szkół Górniczych w Koninie.

Poza pracą zawodową aktywnie działał w organizacjach społecznych: Polski Czerwony Krzyż, Liga Obrony Kraju. W latach 1955- 1964 pełnił funkcję prezesa zarządu oddziału powiatowego ZNP w Koninie. Był autorem wielu artykułów z metodyki wychowania fizycznego zamieszczanych w czasopismach przedmiotowych. W 1960 r. wydał książkę pt. Gramy w palanta, gdyż był gorącym entuzjastą tej gry i w przedmowie do książki pisał, że widzi w niej duże wartości wychowawcze i rozwojowe. Z jego inicjatywy i dzięki jego zaangażowaniu zbudowany został stadion sportowy przy Liceum Pedagogicznym w Koninie (Morzysław). Wymyślił i organizował międzyszkolny turniej gier usportowionych pod nazwą "1001 gra".

Zmarł 7 lutego 1992 r.
 
osoby powiązane: Jadwiga Dobrecka, Józef Janusz Dobrecki, Krzysztof Czesław Dobrecki

lokalizacja mogiły:
źródła informacji:  I.Wojtalik, Dobrecka (z d. Zielińska) Jadwiga, [w:] Słownik biograficzny nauczycieli Wielkopolski Wschodniej tom 1, pod. red. Piotra Gołdyna, Konin 2012, s. 46-47; 50 lat kształcenia nauczycieli, Konin 1997; Dobrecki C., gramy w palanta, Warszawa 1960; Zasłużeni działacze Związku Nauczycielstwa Polskiego województwa konińskiego 1905-1997.