Ghica Jakub (również jako Ghika Jakób) (1854-1928)

Urodzony dn.  09.10.1854 w Lipczanach (Podole)
Zmarł dn. 04.09.1928 w Koninie
żył lat: 74
 
profesja:
 
prawnik
 
osiągnięcia / pełnione funkcje:
 
kasjer Powiatowej Kasy Komunalnej, Kierownik Porad Prawnych
 
historia życia:
 
Syn Anastazego i Julii z domu Monastyrskiej. Matka była Polką, ojciec zaś wywodzi się z prostej linii książąt i hospodarów Mołdawskich, która  odegrała wybitną role w oswobodzeniu Besarabii  i Mołdawii spod panowania tureckiego. Jakub Ghika odbywał studia uniwersyteckie w Odessie na wydziale prawa. Z powodów przynależności do "Kółka Młodzieży Postępowej", ponadto jako członek rodziny książęcej Ghików znienawidzonej z punktu politycznego przez władze Rosji w roku 1879
musiał usunąć się z Uniwersytetu i został wcielony do służby państwowej na Podolu  w Kamieńcu Podolskim.
We wspomnieniu pośmiertnym napisano, że po wojnie* na miasto osiedlenia wybrał Konin, gdzie objął urząd Kasjera Powiatowej Kasy Komunalnej, potem Kierownika Porad Prawnych.
Żył 74 lata i umarł  4 września 1928 roku, po 10 latach zamieszkiwania w Koninie. Pogrzeb odbył się w czwartek 6 września 1928.
Według pośmiertnych zapisów Jakub Ghica był człekim chwalonym za pietyzm i zaangażowanie w pracy.

* Nie jest pewne, po której wojnie Ghica osiadł w Koninie. Czy po tej z 1914, czy z 1920.
Najbardziej prawdopodobnym jest, że po I Wojnie Światowej, bo przecież  Rewolucja Październikowa  nie pałała do wszystkiego, co związane z "tytułami", a i Kamieniec Podolski, w którym mieszkał dostał się włazom ukraińskim. Potwierdzałyby się również wspomnienia matki korespondenta zawarte w rozmowie: " -  Książę Gica? To nie rodowity Koninianin. On był w mieście krótko." Na "Kaukazie", czy jak mawiano "Kapkazie" (Reformacja i Wzgórze) osiedliło się wielu "uciekinierów" z terenów odległych od Konina. Możliwe, że i książę Jakub Ghica znalazł się w tej grupie.

lokalizacja mogiły:
źródła informacji:  korespondencja Włodzimierz Kowalczykiewicz