Gorochow Walerian (????-1909)

Urodzony dn.  ??.??.???? w ?????
Zmarł dn. 22.11.1909 w Koninie
żył lat: ??
 
profesja:
 
????
 
osiągnięcia / pełnione funkcje:
 
naczelnik poczty
 
historia życia:

ВАЛЕРИЯНЬ ФИЛОСОФОВИЧЪ ГОРОХОВЪ / Walerian Filozofowicz Gorochow
МОСКОВСКИЙ СТОЛБОВОЙ ДВОРЯНИНЪ, / tytuł przysługujący członkowi starego rodu szlacheckiego (link)
НАДВОРНЫЙ СОВЕТНИКЪ, / urzędnik VII klasy
НАЧАЛЬНИКЬ ПОЧТ. – ТЕЛ. КОНТОРЫ / naczelnik pocztowo-telekomunikacyjnego kantoru
СК. 22 НОЯБРЯ 1909 Г. / zmarł 22 listopada 1909r.

ponadto na mogile:

"Szlachetność duszy i dobre uczynki twe pozostały na zawsze w pamięci przyjaciół.
A myśli i serce moje są nieustannie z tobą.
Żona"

Firma nagrobkowa
Альфредъ Фибигеръ  Калишъ" / Alfred Fibiger Kalisz*

* o kaliskiej fabryce Alfreda Fibigera przeczytać można tutaj (s.11-12)

Z. Pęcherski "Konin, Koło, Turek. Przewodnik wycieczkowy"

W r. 1905 w Koninie, Kole i innych ośrodkach miały miejsce manifestacje i strajki szkolne. Manifestanci żądali ośmiogodzinnego dnia pracy, polskiego języka w szkole i urzędach. Podczas manifestacji w Koninie, naczelnik poczty Rosjanin Gorochow salutował pochód i na znak przyjaźni narodu rosyjskiego i polskiego serdecznie całował się "z dubeltówki" z przywódcami pochodu. W tym czasie zbuntował się także jeden szwadron rosyjskiego pułku."


lokalizacja mogiły: C3
źródła informacji: mogiła zmarłego (tłumaczenie: Wanda Gruszczyńska), Pęcherski Zygmunt: Konin, Koło, Turek. Przewodnik wycieczkowy. Wyd. 1. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1966.