Zieliński Józef Franciszek (1834-1866)

Urodzony dn.  14.09.1834 w Koninie
Zmarł dn. 09.12.1866 w Koninie
żył lat: 33
 
profesja:
 
rachmistrz
 
osiągnięcia / pełnione funkcje:
 
Rachmistrz Powiatu Konińskiego
 
historia życia:
 
Urodzony 14 września 1834r. o 7 rano syn Stefana Zielińskiego (lat 42) i Antoniny z Janowskich (lat 28).
W dniu 23 listopada 1864r. o godzinie czwartej popołudniu wziął ślub z „Elżbietą Łagodzińską panną urodzoną i zamieszkałą w Koninie córką Feliksa i Karoliny już nieżyjącej małżonków Łagodzińskich lat dwadzieścia mająca przy ojcu się utrzymująca…”.
Zmarł 9 grudnia 1866r. o godz. 23 w wieku lat 33. Ostatniego zapisu dokumentującego żywot Józefa Zielińskiego Rachmistrza Powiatu Konińskiego dokonał ksiądz Piotr Bogucki "Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego".

Obecnie jest to jeden z najstarszych pomników nagrobnych ze znajdujących się na terenie cmentarza Parafii św. Bartłomieja.
 
lokalizacja mogiły: A1
źródła informacji: korespondencja Włodzimierz Kowalczykiewicz