Milbrandt Jerzy (????-????)

Urodzony dn.  ??.??.???? w Pile
Zmarł dn. ??.??.???? w Koninie
żył lat: ??
 
profesja:
 
artysta plastyk
 
osiągnięcia / pełnione funkcje:
 
autor logo FUGO i Klubu Turystycznego PTTK O/Konin
 
historia życia:
 
????
 
lokalizacja mogiły:
źródła informacji: