Nalewalski Tadeusz (????-????)

Urodzony dn.  ??.??.???? w ?????
Zmarł dn. ??.??.???? w ?????
żył lat: ??
 
profesja:
 
????
 
osiągnięcia / pełnione funkcje:
 
powstaniec wielkopolski
 
historia życia:
 
????
 
lokalizacja mogiły:
źródła informacji: