Ostrzycki Roman (1851-1921)

Urodzony dn.  25.08.1851 w Cekowie k. Kosmowa (kaliskie)
Zmarł dn. 12.09.1921 w Koninie
żył lat: 70
 
profesja:
 
lekarz
 
osiągnięcia / pełnione funkcje:
 
współzałożyciel i pierwszy prezes oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Koninie, w latach 1911-1920 prezes OSP w Koninie
 
historia życia:
 
Syn Ignacego, wójta gminy Ceków i Emilii z domu Stanczewskiej (pochodzenie chłopskie). Gimnazjum ukończył w Kaliszu, później studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Praktykę lekarską odbył w Wilnie i Petersburgu. W 1880r. (lub okolicach 1844r.) przebywał w Koninie, zaś w latach 1894-1898 w Kole. W okresie I wojny światowej pełnił funkcję kierownika miejskiego szpitala Św. Ducha w Koninie.

W 1913r. był współzałożycielem i pierwszym Prezesem Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Koninie. Siedzibą oddziału było mieszkanie Prezesa. Jednocześnie w latach 1911-1920 pełnił funkcję Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie.

Zmarł na tyfus plamisty jako ofiara zawodu pozostawiając żonę Helenę z Drozdowskich (z pierwszego małżeństwa Krywult).


Głos Koniński nr 13 - rocznik I (III) - piątek, dnia 16 września 1921 roku

Sp. Dr. Roman Ostrzycki

W poniedziałek 12 września r. b., o godz. 5 zrana, zgasł w Koninie znany powszechnie Dr. Roman Ostrzycki, lekarz naczelny szpitala miejskiego, a ostatnio i kolejowy.

Dr Ostrzycki znany był daleko poza Koninem, w którym mieszkał, i pomimo powaźnego wieku - miał w chwili zgonu 72 lata - oddawał się z podziwu godną wytrwałością swej pracy zawodowej. Leczył nie tylko dla zarobku; świadczą o tem liczni biedacy, którym zmarły nieraz zamiast honorarium brać, zostawiał pieniądze na lekarstwa. Miał złote serce, to teź wieść o jego śmierci wzbudziła żal powszechny.

Dr. Ostrzycki urodził się w Cekowie r. 1849. Po ukończeniu gimnazjum w Kaliszu i Szkoły Głównej w Warszawie od r. 1880 osiadł w Koninie, gdzie pracował do zgonu, zdobywając sobie powszechne uznanie nietylko jako lekarz znakomity, lecz i człowiek zacny.

Cześć jego pamięci!

Komentarz: spisanie aktu zgonu odbywało się wówczas za podstawie oświadczeń 2 osób, które podały wiek śp. Romana Ostrzyckiego 72 lata. Stąd autor artykułu podał nieprawidłowy rok jego urodzenia. Świadectwo urodzenia jednoznacznie wskazuje rok 1851.   

lokalizacja mogiły:
źródła informacji:  opracowanie Michała Gruszczyńskiego (PTTK) na podstawie: "Słownika lekarzy polskich XIX w." t. IV wyd. WN Semper 1997, s. 294; "Przewodnika po Guberni Kaliskiej" S. Graeve z 1912; "Czasu udręki i czas radości" Anny Skarbek-Sokołowskiej, wyd. Ossolineum 1977, s. 177 / Głos Koniński 16 września 1921

Nagrobek zmarłej objęto opieką w ramach akcji "Na ratunek pomnikom"