Stachowiak Ryszard (1953-1999)

Urodzony
dn.  21.03.1953 w Luboszczu
Zmarł dn. 07.09.1999 w Koninie
żył lat: 46
 
profesja:
 
inżynier
 
osiągnięcia / pełnione funkcje:
 
współzałożyciel struktur NSZZ Solidarność w regionie konińskim, współorganizator oraz instruktor niezależnej Polskiej Organizacji Harcerskiej w Koninie i członek Rady Naczelnej POH
 
historia życia:
 

Absolwent Politechniki Poznańskiej (1976). 1977-1982 pracownik Huty Aluminium Konin.

Od 1980 w „S”; 26 XI 1980 na wniosek Zakładowego Komitetu Założycielskiego „S” oddelegowany do prac (w zakresie łączności) do MKZ „S” w Koninie; członek KZ „S” w hucie. Od 27 XI 1980 wiceprzewodniczący MKZ, od 5 I 1981 przewodniczący. 6-8 VI 1981 delegat na I WZD „S” w Koninie; przewodniczący ZR „S” w Koninie, delegat na I KZD. 13-24 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie; 15 XII przewieziony z powodu złego stanu zdrowia do Szpitala przy ZK nr 2 w Łodzi. 21 I 1982 zwolniony z pracy w hucie z powodu niezgłoszenia się do pracy (w terminie 7 dni od dnia zawieszenia działalności związków zawodowych). 12 V – 8 XII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie, nast. w Kwidzynie; w VIII 1982 uczestnik głodówki w proteście przeciwko postępowaniu funkcjonariuszy służby więziennej; od 20 IX 1982 na przepustce, na wniosek Komisji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z powodu złego stanu zdrowia. Od 1982 na rencie. Współorganizator niezależnej działalności wydawniczej i kolportażowej w Koninie; 1984-1987 redaktor „Konińskiego Biuletynu Informacyjnego”. 1982-1989 współorganizator lub organizator podziemnych i jawnych struktur „S” w Koninie. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. W 1982 członek konspiracyjnego ZR, 1983-1989 przewodniczący RKK „S” w Koninie, od IX 1983 członek Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej „S”, kierowanej przez Antoniego Pietkiewicza (obejmującej Kalisz, Konin i Sieradz). W 1983, wspólnie z ks. Waszczyńskim, organizator Biura Pomocy Charytatywnej przy parafii św. Wojciecha. 28 V – 26 VII 1984 tymczasowo aresztowany przez Prokuraturę Wojewódzką w Koninie pod zarzutem zorganizowania kolportażu nielegalnych wydawnictw; przetrzymywany w AŚ w Poznaniu; zwolniony na mocy amnestii. W 1985 współorganizator, nast. instruktor niezależnej Polskiej Organizacji Harcerskiej w Koninie, członek Rady Naczelnej POH. Od 30 IX 1986 członek jawnej Tymczasowej Regionalnej Rady „S” w Koninie, od 22 X 1986 Wielkopolskiej Rady „S”. Od 1988 pomagał w odbudowie struktur „S” w konińskich zakładach pracy; od 18 XI 1988 przewodniczący Regionalnego Komitetu Organizacyjnego „S” w Koninie, zrzeszającego przedstawicieli jawnych Komitetów Założycielskich „S”.

4 II 1989 – 10 II 1990 przewodniczący TZR „S” w Koninie. 24-27 VIII 1989, podczas I Krajowego Kongresu POH, wybrany na przewodniczącego Rady Naczelnej. Od 10 II 1990 honorowy przewodniczący ZR „S” w Koninie (wybrany podczas II WZD).

1981-1990 rozpracowywany przez SB w ramach spraw operacyjnych: od 21 I 1981 SOS krypt. Przewodniczący, od 26 III 1984 SOR krypt. Układ II, od 5 IX 1989 do 10 I 1990 SO krypt. Związkowcy.


Z wystawy Solidarności

[...] wśród niezapomnianych czołową postacią był Ryszard Stachowiak, człowiek obciążony schorzeniami skracającymi życie. Chyba właśnie z tego powodu zadawał sobie pytania, jakim człowiekiem być nie warto, a jakim trzeba. Oglądaliśmy Jego życie, skrzyżowanie delikatności, stanowczości, odpowiedzialności moralnej i rosnącego autorytetu. Oprócz stałego myślenia o Związku zainwestował część swego życia zawieszonego na wątłej nici w kształtowanie wzorców postępowania młodych ludzi w niezależnym harcerstwie. Siał podstawy ludzkiej rzetelności w środowiskach nowej generacji. Nie chciałbym pominąć tych, którzy tworzyli "Solidarność" i harcerstwo razem z nim, ale był wyjątkowy dla ludzi, taki dla nas został [...]"

Janusz Pałubicki


lokalizacja mogiły
:
źródła informacji: Encyklopedia Solidarności          
 
 
 
Comments