Modrzejewski Walenty (1781-1873)

Urodzony dn.  ??.??.1781 w ?????
Zmarł dn.  12.08.1873r. w Koninie
żył lat: 92
 
profesja:
 
kupiec
 
osiągnięcia / pełnione funkcje:
 
starszy zgromadzenia kupieckiego
 
historia życia:
 
Walenty Modrzejewski na trwale zapisał się na kartach historii naszego miasta, pozostając do dziś w zbiorowej pamięci potomnych. Był to szanowany koniński przedsiębiorca, kupiec winny, a zarazem długoletni starszy zgromadzenia kupieckiego (organizacji zrzeszającej kupców w okręgu rozciągającym się od Pyzdr po Kłodawę i od Rychwała po Wilczyn). Można go określić rodzimym prekursorem pracy organicznej.

Pod koniec życia zgromadzony majątek
postanowił w znacznej części przeznaczyć na cele społeczne, ku ogólnemu pożytkowi mieszkańców ówczesnego Konina. W 1866 r., w trudnych i tragicznych latach po upadku powstania styczniowego, ofiarował*  mieszkańcom nieruchomość w rynku (tzw. dom Zemełki - pierwszy murowany, świecki budynek w Koninie) z przeznaczeniem na potrzeby oświaty w mieście. Ten hojny dar stał się na ponad 70 lat materialną podstawą egzystencji szkolnictwa średniego w Koninie**, początkowo progimnazjum, później 7 klasowej szkoły handlowej, a po odzyskaniu niepodległości gimnazjum. Znaczenie tej szkoły dla życia społeczno-gospodarczego i narodowego całego regionu konińskiego trudno przecenić. Nie był to zresztą jedyny czyn tej osoby, która ufundowała również budowlę dzwonnicy przy kościele farnym św. Bartłomieja (1873r.) i murowane ogrodzenie cmentarza przykościelnego.

* Według pewnych źródeł
przekazał za jedną trzecią wartości.
** Gmach służył oświacie do 1938r., później pełnił funkcję budynku administracyjnego, mieszcząc różne urzędy państwowe).
 
lokalizacja mogiły:
źródła informacji:
- literatura: Maluśkiewicz P.: Ziemia konińska, przewodnik turystyczny. Konin: Wyd. „Apeks” s.c., 1997, s.40.
- inne: opracowanie Piotra Rybczyńskiego
 
 
Nagrobek zmarłego objęto opieką w ramach akcji "Na ratunek pomnikom"