Wodziński (hr.) Wincenty Karol Marcin (1851-1937)

Urodzony dn.  11.11.1851 w Śmiłowicach
Zmarł dn. 22.07.1937 w Koninie
żył lat: 85
 
profesja:
 
obrońca sądowy
 
osiągnięcia / pełnione funkcje:
 
burmistrz miasta Konina (07/1915 - 04/1917, 07.08.1919 - 31.07.1922)
przewodniczący rady miejskiej (05/1917-08/1919)
współzałożyciel Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich
 
historia życia:
 
Urodził się 11 listopada 1851r. jako syn Edmunda Feliksa Ignacego Wodzińskiego herbu Jastrzębiec (urodzonego 20 listopada 1814r. w Warszawie, zmarłego 29 listopada 1870r. w Szarleju syna Wincentego i Teresy Wodzińskich z Wodzina) oraz Filipiny Ludwiki Katarzyny Woyda (urodzonej 22 sierpnia 1811r. w Warszawie, zmarłej 2 maja 1897r. w Kochowie). Sam Wincenty urodził się w Śmiłowicach. Żoną hrabiego była hrabina Klaudia Jelska Pielsz. Za życia W. Wodziński występował społecznie jako obrońca sądowy w sprawach Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich, którego był współzałożycielem (powstanie stowarzyszenia 1906r.). W kwestiach prawnych udzielał również bezinteresownie porad. Był również burmistrzem miasta w okresie: lipiec 1915r. - kwiecień 1917r. i 7 sierpnia 1919 - 31 lipca 1922r. (rezygnację zgłosił 17 stycznia 1921r.) oraz przewodniczącym rady miejskiej od maja 1917r. do sierpnia 1919r.. Zmarł bezdzietnie 22 lipca 1937r.

osoby powiązane: Maria Wodzińska (malarka)
 
lokalizacja mogiły: B1
źródła informacji: korespondencja Włodzimierz Kowalczykiewicz