2012

Już trzeci rok, a wyzwania się piętrzą i coraz to napływają kolejne (także od osób sympatyzujących z Towarzystwem Przyjaciół Konina). W tym roku trzy groby, każdy inny, każdy wyjątkowy, każdy wymagający opieki.
Za wykonanie prac w tym roku dziękujemy serdecznie firmie SOMAR - czyszczenie i renowacja budowli Marek Daszkiewicz, a za wsparcie finansowe i merytoryczne konińskiemu Oddziałowi PTTK, Bankowi Spółdzielczemu w Koninie oraz oczywiście mieszkańcom Miasta Konina.1. Grobowiec rodziny Reymondów (w grobie spoczywają m.in. Edward Reymond i Ludwik Reymond)
 
wymagany zakres prac:


- wyprostowanie i wzmocnienie ogrodzenia
,
- odrdzewienie i zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzenia,
- czyszczenie fundamentów ogrodzenia,

- naprawa furtki,
- odtworzenie wykończeń słupków narożnych wraz z elementami kutymi
(do realizacji w latach kolejnych),
- uzupełnienie odprysków postumentu,
- zamknięcie otworów w postaci Jezusa,
- odnowienie tablic imiennych z malowaniem liter (do realizacji w latach kolejnych).

koszt prac: 3446,00 zł brutto
podmiot wykonujący prace: TPK (Kazimierz B. w ramach umowy o dzieło)


 
 


2. Grób hr. Wincentego Wodzińskiego (więcej o zmarłym tutaj)

wymagany zakres prac:

- wyprostowanie grobu i scalenie zaprawą,
- uzupełnienie ubytków,
- czyszczenie,
- malowanie liter.


koszt prac: 1409,35 zł brutto
podmiot wykonujący prace:
TPK (Kazimierz B. w ramach umowy o dzieło)


3. Grób Józefa Zielińskiego (więcej o zmarłym tutaj)

wymagany zakres prac:

- wyprostowanie grobu i zabezpieczenie przed późniejszym przechyleniem
(do realizacji w latach kolejnych),
- czyszczenie,
- uzupełnienie ubytków i odtworzenie liter
(do realizacji w latach kolejnych),
- odtworzenie rozety (element zdobniczy)
(do realizacji w latach kolejnych),
- odtworzenie krzyża wg dostarczonego wzoru (element kuty)
(do realizacji w latach kolejnych).

koszt prac: 0,00 zł brutto
podmiot wykonujący prace:
TPK (Kazimierz B. w ramach umowy o dzieło)
ROZLICZENIE KWESTY 2012 Pozycja     Data  Opis  Przychód  Rozchód
 1 24.10.2012 wpłata na rachunek kwesty - Małgorzata B.
 25,00zł  
 2 01.11.2012 Zbiórka publiczna przeprowadzona zgodnie z decyzją nr 13 Prezydenta Miasta Konina (nr sprawy SO.5311.16.2012, decyzja nr 14 z 19.10.2012r.) / kwoty w walucie obcej 5 peso meksykańskich i 0,08 euro jako niewymienialne (wartość 0,00zł) zniszczono  5329,79zł
 3 05.11.2012 KW 01/11/2012 - Somar Marek Daszkiewicz - uregulowanie zobowiązań z tyt. renowacji grobu Romana Ostrzyckiego    2800,00zł
 4 05.11.2012 wpłata na rachunek kwesty - Krzysztof Ł.
 10,00zł
 5 05.11.2012 wpłata na rachunek kwesty - Marlena D.
 30,00zł
 6 05.11.2012 wpłata na rachunek kwesty - Zuzanna J-M
 50,00zł  
 7 07.11.2012 wpłata na rachunek kwesty - uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie
 63,00zł  
 8 12.11.2012 wpłata na rachunek kwesty - Ewa M.
 100,00zł
 9 12.11.2012
wpłata na rachunek kwesty - Adam M.
 250,00zł
 10 20.11.2012 wpłata na rachunek kwesty - Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koninie
 300,00zł  
 11  30.11.2012 Bank Spółdzielczy w Koninie - prowizje
   15,09zł
 12  30.11.2012 wpłata na rachunek kwesty -   Bartłomiej K.
 20,00zł  
 13  03.12.2012 wpłata na rachunek kwesty - NSZZ Solidarność Międz. Organ. Związkowa przy Hucie Al. S.A.
 200,00zł  
 14  10.12.2012 wpłata na rachunek kwesty - Międzyzakładowy Zw. Zawod. Hutników i Prac.z siedz. w Aluminium Konin Impexmetal
 200,00zł  
 15  31.12.2012 Bank Spółdzielczy w Koninie - prowizje    7,00zł
 16  03.11.2013 wpłata na rachunek kwesty - Jadwiga N.
 50,00zł  
 17  31.01.2013 Bank Spółdzielczy w Koninie - prowizje    5,00zł
 18  06.02.2013 wpłata na rachunek kwesty - Wanda G.
 180,00zł  
 19  12.02.2013 wpłata na rachunek kwesty - Parafia Św. Ducha w Koninie
 880,00zł  
 20  12.02.2013 wpłata na rachunek kwesty - Miejska Biblioteke Publiczna w Koninie
 240,00zł  
 21  18.02.2013 Emiga Michał Fliszkiewicz - FV/G/59/13 - uregulowanie zapłaty za tabliczki informacyjne na groby dr R.Ostrzyckiego i J.Kiegla
   57,81zł
 22  28.02.2013 Bank Spółdzielczy w Koninie - prowizje    13,00zł
 23  25.03.2013 wpłata na rachunek kwesty - Waldemar K.
 100,00zł  
 24  31.03.2013 Bank Spółdzielczy w Koninie - prowizje    5,00zł
 25 30.04.2013Bank Spółdzielczy w Koninie - prowizje  5,00zł
 26 31.05.2013Bank Spółdzielczy w Koninie - prowizje  5,00zł
 27 19.06.2013Kazimierz B. - zaliczka na prace renowacyjno-konserwatorskie przy grobie rodziny Reymondów  450,00zł
 28 30.06.2013Bank Spółdzielczy w Koninie - prowizje  5,00zł
 29 30.06.2013Bank Spółdzielczy w Koninie - prowizje 4,00zł
 30  03.07.2013  Kazimierz B. - za prace renowacyjno-konserwatorskie przy grobie rodziny Reymondów    2500,00zł
 31  31.07.2013 Bank Spółdzielczy w Koninie - prowizje    5,00zł
 32  31.07.2013 Bank Spółdzielczy w Koninie - prowizje     4,00zł
 33  20.08.2013 Urząd Skarbowy w Koninie - PIT-4    496,00zł
 34  31.08.2013 Bank Spółdzielczy w Koninie - prowizje    5,00zł
 35  31.08.2013 Bank Spółdzielczy w Koninie - prowizje    4,00zł
 36  26.09.2013 Kazimierz B. - zaliczka na prace renowacyjno-konserwatorskie przy grobie W. Wodzińskiego    200,00zł
 37  30.09.2013 Bank Spółdzielczy w Koninie - prowizje    5,00zł
 38  30.09.2013 Bank Spółdzielczy w Koninie - prowizje    4,00zł
 39 09.10.2013Bank Spółdzielczy w Koninie - prowizje  1,00zł
 40  22.10.2013 Kazimierz B. - za prace renowacyjno-konserwatorskie przy grobie hr. W. Wodzińskiego + zwrot za fakturę 71794/8067/2013 Castorama z 28.09.2013    1012,35zł
 41 31.10.2013Bank Spółdzielczy w Koninie - prowizje  4,00zł
 42 04.11.2013Urząd Skarbowy w Koninie - PIT-4  197,00zł
 43 30.11.2013Bank Spółdzielczy w Koninie - prowizje  4,00zł
 44 ??.12.2013Przekazanie salda rachunku na rachunek "Kwesta 2013"
  214,54zł
 saldo środków:
0,00zł