2013

W roku 2014 Towarzystwo Przyjaciół Konina wytypowało do renowacji:

1) grób Waleriana Gorochowa - zm. w 1909 roku rosyjskiego naczelnika poczty (więcej o zmarłym >>>>)

    przewidywany zakres prac:

    - odbudowa fundamentu,
    - oczyszczenie płyty,
    - uzupełnienie ubytków i spoinowanie szczelin,
    - odtworzenie barierek,
    - odnowienie zdjęcia nagrobnego,
    - zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi.

2) sąsiadujący z grobem Waleriana Gorochowa bezimienny grób prawosławny, pozostałość po kwaterze prawosławnej

    przewidywany zakres prac:

    - oczyszczenie grobu,
    - uzupełnienie ubytków i zespolenie pęknięć,
    - zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi.

3) grób Alfonsa Friemanna, ojca prof. Witolda Friemanna (1889-1977, więcej o kompozytorze >>>>)

    przewidywany zakres prac:

    - wypoziomowanie grobu,
    - oczyszczenie płyty,
    - uzupełnienie ubytków i spoinowanie szczelin,
    - zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi.

4) grób Fryderyki Schmidt

    przewidywany zakres prac:

    - oczyszczenie grobu,
    - uzupełnienie ubytków i spoinowanie szczelin,
    - zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi.

5) grób Józefa Franciszka Zielińskiego - zm. w 1866 roku rachmistrza Powiatu Konińskiego (więcej o zmarłym >>>>)

    przewidywany zakres prac:

    - oczyszczenie pomnika,
    - usunięcie zmurszałych fragmentów,
    - uzupełnienie ubytków,
    - odtworzenie wianka i krzyża,
    - odtworzenie napisów,
    - zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi.
ROZLICZENIE KWESTY 2013 Pozycja     Data  Opis  Przychód  Rozchód
 1 28.10.2013wpłata na rachunek kwesty - Krzysztof S.
 200,00zł 
 2 30.10.2013wpłata na rachunek kwesty - Janusz S.
 150,00zł 
 3 31.10.2013 Bank Spółdzielczy w Koninie - prowizje  5,00zł
 4 01.11.2013 Zbiórka publiczna przeprowadzona zgodnie z decyzją nr ... Prezydenta Miasta Konina (nr sprawy SO.????.??.2013, decyzja nr ?? z ??.10.2013r.) / kwoty w PLN: 8370,53zł 8370,53zł  
5
01.11.2013
 Zbiórka publiczna przeprowadzona zgodnie z decyzją nr ... Prezydenta Miasta Konina (nr sprawy SO.????.??.2013, decyzja nr ?? z ??.10.2013r.) / kwoty w walucie obcej: 4,31 EUR wymieniono w dn. 04.11.2013 Kantor Wymiany Walut "CENT"

18,13zł

 
 6 30.11.2013Bank Spółdzielczy w Koninie - prowizje  5,00zł
 7??.12.2013Przekazanie salda rachunku na rachunek "Kwesta 2013" 214,54zł 
 8 31.12.2013Bank Spółdzielczy w Koninie - prowizje  5,00zł
     
 10 20.01.2014wpłata na rachunek kwesty - Adam Wiesław M.
 100,00zł 
 11 21.01.2014wpłata na rachunek kwesty - Romuald W.
 50,00zł 
 12 31.01.2014Bank Spółdzielczy w Koninie - prowizje  5,00zł
 13 27.02.2014wpłata na rachunek kwesty - Ewa N.
 50,00zł 
 14 28.02.2014wpłata na rachunek kwesty - Parafia Św. Ducha
 690,00zł 
 15 28.02.2014Bank Spółdzielczy w Koninie - prowizje  5,00zł
 16 31.03.2014Bank Spółdzielczy w Koninie - prowizje  5,00zł
 saldo środków:
9894,81zł